Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по группам

ГруппаПара  
 
6111Русский язык 23
Одайкина Г.А.
2Обществознание 34
Ипполитова Ю.Е.
3Литература 23
Одайкина Г.А.
4 
5 
 
6121ОБЖ 27
Михайлюк В.М.
2Химия 5
Барбашина Л.В.
3Ин язык 57
Климова Е.В.
 
4 
5 
 
6211Информатика и ИКТ в ПД 20
Оруджова А.Н.
2Психология 14
Баркалова Е.В.
3Физ культура СЗ 3
Котляров Д.А.
Физ культура СЗ 4
Шумилин В.Н.
4 
5 
 
6221 
2Практикум по соверш двиг УН гим з
Буракова М.В.
 
3Возр анатом, физ и гигиен библ
Ильина Е.В.
4Информатика и ИКТ в ПД 20
Оруджова А.Н.
Информатика и ИКТ в ПД СЦК ДО
Валуйская Е.С.
5 Практикум по соверш двиг УН гим з
Савенкова О.А.
 
6311 
2 
3 
4 
5 
 
6321ТиМ разв речи у детей СЦК ДО
Заболотняя С.А.
2Псих-пед основы орг общения 37
Никитина И.Н.
3Коррекционная педагогика 50
Симакова М.Н.
4ТиМ основы орг ПВД 55
Несмеянова
5 
 
6411 
2 
3ТиМ осн ВВс РС ДОУ 55
Несмеянова
4Осн проф культуры библ
Баркалова Е.В.
5Метод испол ИКТ в ДОО 20
Оруджова А.Н.
Метод испол ИКТ в ДОО СЦК ДО
Валуйская Е.С.
 
6421Ин язык 57
Климова Е.В.
 
2ТиП осн метод работы СЦК ДО
Заболотняя С.А.
3Основы философии 33
Недорезов Н.С.
4ООиО раз видов д-ти 29
Заболотняя С.А.
5 Ин язык 56
Сухарева Е.В.
 
6011 
2 
3 
4 
5 
 
6021 
2 
3 
4 
5 
 
6031 
2 
3 
4 
5 
 
6041 
2 
3 
4 
5 
 
6131МБи СО здоров детей библ
Хованцева Т.В.
2Педагогика 50
Симакова М.Н.
3Практикум по соверш двиг УН гим з
Буракова М.В.
4 Ин. язык в ПД 52
Дрегер А.В.
5 
 
6141 
2 
3 
4 
5 
 
6231 
2 
3 
4 
5 
 
6241 
2 
3 
4 
5 
 
6331Осн проф культуры 11
Баркалова Е.В.
2ТиМ матем развития 29
Бут О.В.
3ТиМ матем развития 29
Бут О.В.
4 
5 
 
8111ОБЖ 24
Паткович В.М.
2Физика 8
Гузенкова О.А.
3Обществознание 36
Соколова И.Н.
4 
5 
 
5111Биология 29
Мочалина М.А.
2ОБЖ 27
Михайлюк В.М.
3История 34
Ипполитова Ю.Е.
4 
5 
 
5211История 33
Недорезов Н.С.
2Материаловедение 31
Брызгалина М.А.
3ТШИ 31
Брызгалина М.А.
4Основы философии 33
Недорезов Н.С.
5 
 
5311Физ культура СЗ 5
Буракова М.В.
Физ культура СЗ 4
Шумилин В.Н.
2Теор осн кон ШИ 28
Винникова Н.Ю.
3Осн худ оформл ШИ 21
Бозюкова Л.А.
4Осн худ оформл ШИ 21
Бозюкова Л.А.
Осн худ оформл ШИ 28
Винникова Н.Ю.
5 
 
5411Осн обраб раз видов одеж 31
Брызгалина М.А.
2МСС 21
Бозюкова Л.А.
3Психология общения 35
Хованцева Т.В.
4 
5 
 
3111Физика 8
Гузенкова О.А.
Физика 7
Чаплыгина Л.П.
2Информатика библ
Семичев Е.А.
3ОБЖ 27
Михайлюк В.М.
4Литература 11
Горбылева И.А.
5 
 
3211 
2 
3 
4 
5 
 
2131Информатика и ИКТ в ПД 17
Польников П.М.
Информатика и ИКТ в ПД 18
Алябьев Д.А.
2Информатика и ИКТ в ПД 17
Польников П.М.
Информатика и ИКТ в ПД 18
Алябьев Д.А.
3Аппаратн обеспеч ЭВМ 20
Оруджова А.Н.
4 
5 
 
2231ОА и Пр 9
Савченко Е.А.
ОА и Пр 10
Шарейко В.В.
2Физ культура спорт зал
Беленьков С.М.
Физ культура СЗ 1
Шеншин Е.В.
3Конст и комп ИТ 16
Белоусов И И
4Возр анатом, физ и гигиен 24
Ильина Е.В.
5 
 
2331ОТПиТО 14
Чирков А.А.
2Конст и комп ИТ 16
Белоусов И И
3МСС 7
Чаплыгина Л.П.
4 
5 
 
2431Физ культура СЗ 3
Котляров Д.А.
Физ культура СЗ 2
Шеншин Е.В.
2Метод ПО (по отраслям) 22
Шпак Л.Н.
Метод ПО (по отраслям) без аудит
ВАК метод ПО
3КСиТел 15
Пучкова Д.А.
КСиТел 17
Польников П.М.
4Интерактив технолог образования 10
Шарейко В.В.
5 
 
6341 
2 
3 
4 
5 
 
2111Химия 5
Барбашина Л.В.
2История 36
Соколова И.Н.
3Литература 11
Горбылева И.А.
4 
5 
 
2121История 36
Соколова И.Н.
2Русский язык 23
Одайкина Г.А.
3Физика 8
Гузенкова О.А.
4 
5 
 
2211Ин язык 56
Сухарева Е.В.
Ин язык 52
Дрегер А.В.
2Пакеты прикл программ 9
Савченко Е.А.
Пакеты прикл программ 10
Шарейко В.В.
3Пакеты прикл программ 9
Савченко Е.А.
Пакеты прикл программ 10
Шарейко В.В.
4Осн электротехники 7
Чаплыгина Л.П.
5 
 
2221 
2 
3 
4 
5 
 
2311ЦСТ 19
Данилова Е.А.
 
2ЦСТ 19
Данилова Е.А.
 
3Физ культура спорт зал
Беленьков С.М.
Физ культура СЗ 1
Шеншин Е.В.
4 ЦСТ 4
Данилова Е.А.
5 ЦСТ 4
Данилова Е.А.
 
2321Физ культура спорт зал
Беленьков С.М.
Физ культура СЗ 1
Купов А.В.
2 Ин язык 56
Сухарева Е.В.
3ЦСТ кф з
Данилова Е.А.
4 
5 
 
2411Конст и комп ИТ 16
Белоусов И И
2Общ и проф психология 57
Болотокова О.В.
3Общ и проф педагогика 2
Баркалова Е.В.
4 
5 
 
2421 
2Приклад электроника 7
Чаплыгина Л.П.
Приклад электроника 15
Чирков А.А.
3Общ и проф психология 28
Болотокова О.В.
4ОТПиТО 15
Чирков А.А.
ОТПиТО 16
Белоусов И И
5Конст и комп ИТ 16
Белоусов И И
 
2511ТиМ осн пед сопров группы 12
Русанова Е.И.
2Физ культура СЗ 3
Котляров Д.А.
Физ культура СЗ 2
Шумилин В.Н.
3ПОКС 19
Дорохов С.В.
4ПОКС 19
Дорохов С.В.
ПОКС кф з
Дорохова М.В.
5 
 
7011 
2 
3 
4 
5 
 
7021 
2 
3 
4 
5 
 
7031 
2 
3 
4 
5 
 
7041 
2 
3 
4 
5 
 
4021 
2 
3 
4 
5 
 
4031 
2 
3 
4 
5 
 
4041 
2 
3 
4 
5 
 
1311Психология 50
Болотокова О.В.
2Экономика отрасли 2
Требунских А.А.
3Общ и проф педагогика 22
Шпак Л.Н.
4 
5 
 
1411Метод ПО (по отраслям) 22
Шпак Л.Н.
2ТиМ осн пед сопров группы 12
Русанова Е.И.
3ТиМ осн пед сопров группы 12
Русанова Е.И.
4ТиП асп раб маст 22
Шпак Л.Н.
5 
 
4111Обществознание 34
Ипполитова Ю.Е.
2Математика 4
Рудиченко А.О.
3Химия 5
Барбашина Л.В.
4 
5 
 
4121Математика 4
Рудиченко А.О.
2Информатика 20
Оруджова А.Н.
3География 24
Вышегородцева М.А.
4 
5 
 
4131Информатика 15
Семичев Е.А.
2География 24
Вышегородцева М.А.
3Математика 4
Рудиченко А.О.
4 
5 
 
4211Математика 26
Измайлова А.М.
2Ин. язык в ПД 54
Рыжкова Н.И.
Ин. язык в ПД 52
Дрегер А.В.
3Информатика 26
Измайлова А.М.
4 
5 
 
4221Материаловедение 3
Селиванова Е.В.
2Математика 26
Измайлова А.М.
3Материаловедение 3
Селиванова Е.В.
4 ИнжГраф 1
Худякова Н.И.
5 
 
4231Ин. язык в ПД 54
Рыжкова Н.И.
 
2История 33
Недорезов Н.С.
3 ИнжГраф 1
Худякова Н.И.
4 Ин. язык в ПД 56
Сухарева Е.В.
5 
 
4311 
2Прав обесп 11
Паткович В.М.
3АрхЗдан 6
Остролуцкая О.А.
АрхЗдан 13
Спичкина Л.А.
4Физ культура спорт зал
Шеншин Е.В.
Физ культура СЗ 1
Купов А.В.
5 
 
4321Строительное черчение 1
Худякова Н.И.
 
2Строительное черчение 1
Худякова Н.И.
 
3Ин. язык в ПД 54
Рыжкова Н.И.
Ин. язык в ПД 56
Сухарева Е.В.
4Прав обесп 23
Паткович В.М.
5 Строительное черчение 13
Спичкина Л.А.
 
4331АрхЗдан 6
Остролуцкая О.А.
2АрхЗдан 6
Остролуцкая О.А.
АрхЗдан 13
Спичкина Л.А.
3 Физ культура СЗ 2
Купов А.В.
4 
5 
 
4411 
2 
3 
4 
5 
 
4421 
2 
3 
4 Ин. язык в ПД 54
Рыжкова Н.И.
5 
 
4431Экономика организации 13
Требунских А.А.
2 Физ культура СЗ 4
Купов А.В.
3Управл деят СПпри выполСМР 14
Требунских А.А.
4ИТвПД 17
Польников П.М.
5 

 

Обновлено: 28.09.2023 в 17:03.